Kaliteli, Nitelikli, Seçkin, Üstün Sürücüler ...
Elit Sürücü Kursu - UŞAK
    
  Ana Sayfam Yap  |   Favorilere Ekle  |   Sayfayı Yazdır  |   Tavsiye Et  Son Güncelleme : 31.08.2015 - 09:41     
31 Ağustos 2015, Pazartesi -  Üye Girişi     Yeni Üyelik     Şifremi Unuttum
Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifreniz :
   
Güvenlik Kodu :
Beni Hatırla  

 Yeni Üyelik
 Şifremi Unuttum
 
Duyurular
 2015 ehliyet sınav tarihleri
Tarih: 01.11.2014 - 11:32
 22 Ekim Ehliyet Sınav Sonuçları
Tarih: 15.11.2011 - 10:38
 2012 Sınav Takvimi
Tarih: 09.11.2011 - 17:04
Genel Menü
Eğitimde Birinciyiz

 
 
 
Web Anket
Sürücü kursuna kayıt olurken ne ararsınız?
 Eğitim Kalitesi
 Fiyat ve Ekonomi Durumu
 Ev / İş Yakınlığı
 Diğer(Belirtiniz)

 24,179 katılım gerçekleşti.
 0 yorum yazıldı.
 Yeni Anket Ekle
 Sonuçları Göster
 Diğer Anketler

Msn bot last visit powered by Bots Visit
Google bot last visit powered by Bots Visit
Yahoo bot last visit powered by Bots Visit
tracert
Free Page Rank Tool
 
Tarih : 31.01.2015 - 11:00
Durum
Açıklama : 31 OCAK Ehliyet Direksiyon Sınavı
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği   
Faydalı Bilgiler » Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği  Sayfayı Yazdır    PDF-Versiyon

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amac, Kapsam ve Dayanak

 


Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara imtihan sonucu sertifika vermek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere acılan motorlu taşıt sürücüleri kurslarının acılış ve işleyişi ile bu kurslarda görev alacak personele ait esasları düzenlemektir.(87/19361)

KapsamAmac

Madde 2-Bu yönetmelik, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının acılış ve işleyişi ile bu kurslarda görev alacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.(87/19361)

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.(87/19361)

Tanımlar

Madde 4-Bu yönetmelikte gecen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,(92/21387)

"Kamu Kurum ve Kuruluşları", Genel ve katma bütceli kurumları, il özel idarelerini, belediyeleri ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları,

"Valilik", Motorlu taşıt sürücüleri kursu acılan ilin valiliğini,

"Kurs", Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından acılan motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

"Kurucu", özel kurumun sahibi olan ve adına kurs acma belgesi düzenlenen hakiki ve hükmi şahsı,

"Özel Kurs Temsilcisi", özel hukuk tüzel kişiliği adına secilen kişiyi,

"Müdür", kurs müdürünü,

"Müdür Yardımcısı", kursun müdür yardımcısını,

"Öğretici", kursta görevli öğretmeni, uzmanı, usta öğreticiyi ve ücretle ders görevi yapan kişiyi,

"Uzman ve Usta Öğretici", kursta görevlendirilen uzman ve usta öğreticileri,

"Teknisyen", kursta görevli teknisyeni,

"Diğer Personel", kursta görevli diğer memur ve hizmetlileri,

"Trafik", yayaların, hayvanların ve aracların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerini,

"Karayolu", trafik icin, kamunun yararlanmasına acık olan arazi şeritlerini, köprüleri ve alanları,

"Arac", karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaclı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

"Taşıt", karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan aracları,

"Motorlu Taşıt", makina gücü ile yürütülen aracı,

"Motorsuz Taşıt", insan ve hayvan gücü ile yürütülen aracı,(87/19361)

"Sürücü", Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,(97/22961)

"Trafik İşaretleri", trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretleri, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek icin yaptıkları hareketleri,

"İşaret Levhası", sabit veya taşınabilir ve mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatını,

"Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en cok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak icin imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

"Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya ondört oturma yeri olan ve insan taşımak icin imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

"Otobüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak icin imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

"Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı gecmeyen ve yük taşımak icin imal edilmiş motorlu taşıtı,

"Kamyon", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg dan fazla olan ve yük taşımak icin imal edilmiş motorlu taşıtı,

"Çekici", römork ve yarı römorkları cekmek icin imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı,

"Arazi Taşıtı", karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güc alan veya alabilen motorlu taşıtı,

"Motosiklet", iki veya üc tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu aracları,

"Motorlu Bisiklet", silindir hacmi 50 santimetre küpü gecmeyen, icten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 Km.den az olan bisikleti,

"Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı römork cekebilen, ancak ticari amacla taşımada kullanılmayan tarım araclarını, (87/19361)

"İş Makinesı", Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile ceşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine ceşitli ekipman monte edilmiş; kara yolunda, insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu aracları,(97/22961)

"Özel Amaclı Taşıt", özel amacla insan veya eşya taşımak icin imal edilmiş olan itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma aracları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve aracları cekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu aracı,

"Römork", motorlu aracla cekilen, insan veya yük taşımak icin imal edilmiş motorsuz taşıtı, (87/19361)

"Direksiyon Eğitimi Alanı Sorumlusu", Direksiyon eğitimi alanında görevli en az lise veya dengi okul mezunu olan kurs personelini,(97/22961)

ifade eder.(87/19361)

İKİNCİKISIM
Kursların Sınıflandırılması, Süreleri, Acılması ve Kapatılması
BİRİNCİBÖLÜM
Kursların Sınıflandırılması ve Süreleri

Kursların Sınıflandırılması

Madde 5-Kurslar, karayollarında seyreden aracların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sınıflara ayrılır.

"A1 sınıfı kursu", motorlu bisiklet kullanacaklar icin,

"A2 sınıfı kursu", motosiklet kullanacaklar icin,

"B sınıfı kursu", otomobil, minübüs ve kamyonet kullanacaklar icin,

"C sınıfı kursu", kamyon kullanacaklar icin,

"D sınıfı kursu", Çekici kullanacaklar icin,

"E sınıfı kursu", otobüs kullanacaklar icin,

"F sınıfı kursu", lastik tekerlekli traktör kullanacaklar icin,

"G sınıfı kursu", iş makinesi türünden motorlu arac kullanacaklar icin,

"H sınıfı kursu", hasta ve sakatların kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar icin,

acılır.(87/19361)

Kursların Süreleri

Madde 6-Kursların süresi;

a) "A1" ve "A2" sınıfı kurslar: Trafik ve cevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve arac tekniği bilgisi dersi 5, direksiyon eğitimi dersi 10 saat,

b) "B" sınıfı kurs: Trafik ve cevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, motor ve arac tekniği bilgisi dersi 16, direksiyon eğitimi dersi 20 saat,

c)"C","D" ve "E" sınıfı kurslar; Trafik ve cevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, motor ve arac tekniği bilgisi dersi 20, direksiyon eğitimi dersi 45 saat,

d) "F" sınıfı kurs: Trafik ve cevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve arac tekniği bilgisi dersi 10, direksiyon eğitimi dersi 10 saat,

e) "G" sınıfı kurs: Trafik ve cevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12 saat,

f) "H" sınıfı kurs: Trafik ve cevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, direksiyon eğitimi dersi 16 saat,

olarak tesbit edilir.

Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi derslerinin yarısı direksiyon eğitim alanında, yarısı da akan trafik icinde yapılır.

Direksiyon eğitimi sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmesi ve ilan edilen kurs ücreti üzerinden ödeme yapması halinde, belirtilen direksiyon eğitimi ders saat sayısının en cok % 30'u kadar akan trafik icinde fazla direksiyon eğitimi verilir.

g) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;

A1 sınıfı kursta; motorlu bisiklet,

A2 sınıfı kursta; motosiklet,

B sınıfı kursta; otomobil, minibüs veya kamyonet,

C sınıfı kursta; kamyon,

D sınıfı kursta; cekici,

E sınıfı kursta; otobüs,

F sınıfı kursta; lastik tekerlekli traktör,

H sınıfı kursta; hasta ve sakat icin özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiş motosiklet veya otomobil,

ile yapılacaktır. (92/21387)

h) İş makinesi kullanma sertifikası (operatörlük belgesi) icin düzenlenen kursların süreleri, bu kursların acılış ve işleyişleri, 2918 sayılı Kanunun değişik 42 nci maddesi ile görev verilen Bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkca tesbit edilir.(97/22961)

İKİNCİBÖLÜM
Kursların Acılması ve Kapatılması
Kurs Acma İzni

Madde 7-Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesi sertifika vermek, trafikle ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere, kurs acmak icin Bakanlığa yazılı olarak müracaat eden kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gercek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere bu yönetmelikteki şartları taşımaları halinde kurs acma izni verilir.(87/19361)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kurs Acması

Madde 8-İhtiyac halinde il veya ilcelerde kurslar diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından acılabileceği gibi en az on kişinin müracaat etmesi halinde Bakanlıkca da acılır.

Kurs acacak kamu kurum ve kuruluşları kurs yönetmeliği ile öğretim programlarını hazırlar ve izin almak üzere Bakanlığa gönderir.(87/19361)

Özel Kurs Acma Şartları

Madde 9-Kurs acma izninin verilebilmesi icin aşağıdaki belgeler istenir.

1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veya temsilcisinden;

a)Form dilekce, (EK-1)

b)Nüfus cüzdanı örneği,

c)Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suctan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olduğuna dair Cumhuriyet Savcılığı belgesi,

d)Ahlaken kötü bir şöhrete sahip bulunmadığını gösterir belge,

Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekce ile birlikte vakıf veya dernekler icin noterlikce tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme,

Şirketler icin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış veya noterce tasdikli şirket sözleşmesi,

Kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı istenir.

2-Özel kursun acılacağı binaya ait belgeler;

a)Acılacak kursun binası kiralık ise, noterden tasdikli kira sözleşmesi,

b)Bina kurucuya ait ise, tapu senedinin aslı veya noterden tasdikli örneği,

c)İntifa hakkına sahip ise, ilgili tapu sicil muhafızlığından alınacak belge,

d)Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde acılacak olan kurslar icin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

e)Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi(87/19361)

Özel Kurslar İcin Valilikce Tanzim Edilecek Belgeler

Madde 10-Valiliklerce binanın, kursun kullanış amaclarına uygun ve yeterli olduğuna dair;

a)Binaya ait üc adet roleve planı eklenmiş bayındırlık müdürlüğü teknik raporu,

b)İki İlköğretim müfettişi tarafından düzenlenmiş rapor,

c)Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü raporu,

d)İtfaiye müdürlüğü raporu,

düzenlenir.

Bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri raporlarında;

(1)Kursun acılmak istendiği yerin acık adresi,

(2)Derslik, idare odaları, öğretmenler odası, atelye gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebadı ve bu bölümlerin her birinin kacar kursiyer icin yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,

(3)Lavabo ve WC sayısı ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler icin ayrı ayrı olup olmadığı,

belirtilir.

Yukarıda belirtilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkca uygun görülenlere "Kurum Acma İzni" verilir.(87/19361)

Özel Kurslarda Öğretime Başlama Şartları

Madde 11-Kurum Acma İzni" alan kurucu veya temsilci "Öğretime Başlama İzni" alabilmesi icin,

a)En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartlarını gösterir belgeyi,

b)Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı kurs yönetmeliğini,

c)En az iki ilköğretim müfettişi tarafından tasdik edilmiş ders arac-gerec listesini,

d)Kurs acma iznini önceden alanlar, iznin yayımlandığı mahalli gazeteyi,

e)Müdür, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerine ait calışma izni tekliflerini,

dilekcesine ekleyerek ilgili valilik kanalı ile Bakanlığa müracaat eder.(97/22961)

Özel kurslarda Öğretime Başlama

Madde 12-Öğretime başlama izni alınmadıkca kursa kursiyer kaydı yapılamaz, eğitim ve öğretime başlanamaz. Öğretime başlama izni alarak faaliyete gecen kurslarda yeni dönem, devre ve gruplar icin ilan edilen öğretime başlama tarihinden bir ay önce kayıtlara başlanır.

İlan edilen tarihte kursiyer sayısına bakılmaksızın öğretime başlanır.(87/19361)

Özel Kurslarda Öğretime Başlama İznine Esas Olacak Rapor

Madde 13-Öğretime başlama izni ile ilgili nihai karar 11 inci maddede istenilen belgelere göre Bakanlıkca verilir.

Kurs acma iznine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, kursun öğretime başlayabilmesi icin, bina, arac-gerec, direksiyon eğitim alanı ve atelyelerinin hizmete hazır olduğunun belirtilmesi ve kurucunun da tasvibinin alınması halinde kurs acma ve öğretime başlama izinleri birarada verilebilir.(87/19361)

Kursların Kapatılması

Madde 14-Kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından acılan kursların kanun, yönetmelik ve yazılı emirlere uymadığının anlaşılması halinde, olayın özelliğine göre aşağıdaki müeyyidelerden biri uygulanır:

a)Bakanlıkca belirlenecek süre icinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir.

b)Bildirilen süre icersinde şartların yerine getirilmemesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 123 üncü maddesine göre cezalandırılır.

c)Kurum acma ve öğretime başlama iznine esas olan unsurlardan biri veya birkacının ihlali ve ortadan kalkması halinde; 625 sayılı Kanun'un 15 inci maddesine göre kurs gecici veya sürekli olarak Bakanlıkca kapatılır.

Ancak, noksanlıkların tamamlandığının tesbiti halinde bu Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.(90/20690)

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurslara Müracaat Esasları, Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi, Devam, Kayıt Yenileme ve Disiplin

BİRİNCİBÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları Kayıt-Kabul

Kurslara Müracaat Esasları

Madde 15-Sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak şartlar;

a)Yaş Şartı,

(1)A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları icin on yedi,

(2)B ve G sınıfları icin on sekiz,

(3) C, D ve E sınıfları icin yirmi iki, (Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

yaşını bitirmiş olmak,

b)Öğrenim Şartı,

(1)F, G ve H sınıfı icin en az ilkokul mezunu olmak,

(2)A1, A2, B, C, D, ve E sınıfı icin, en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretimi) bitirmiş olmak,

c)Resmi veya özel sağlık kurulundan 16 ncı maddede belirtilen "sürücü olur" raporu almış olmak,

d)Türk Ceza Kanunu'nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2/3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kacakcılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıcaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suclardan hüküm giymemiş olmak,

e)Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.(97/22961)

Sürücü Adaylarının Sağlık Muayenesi

Madde 16-Sürücü belgesi alacakların, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında ic hastalıkları,ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve psikiyatri uzmanları bulunan sağlık kurulundan, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen esaslar dikkate alınarak düzenlenen " ....... sınıfı sürücü olur" raporunu almaları gerekir.

Ortopedist bulunmadığı takdirde genel cerrahtan, psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda nörolog veya psikologdan görüş alınarak sağlık kurulu kararını verir. Sağlık kurulu raporuna itiraz halinde, Sağlık Bakanlığı nihai karar icin sürücü adayını bir başka devlet hastanesi sağlık kuruluna sevkedebilir. Bu itiraz bir defa yapılabilir. Ancak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında görevli tabiplerce verilen sağlık raporlarının eksik veya gerceğe uygun olmamasının tespiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu' na göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da gecersiz sayılır.(97/22961)

Müracaatlarda Aranacak Belgeler

Madde 17-Kurslara müracaat eden adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

a)T.C.uyruklu adaylardan;

1)Kayıt anında örneği alınarak geri verilmek üzere nüfus cüzdanı,

2)Öğrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı öğrenim durumunu bildiren tasdikli belge,

3)Dört adet vesilalık fotoğraf,(92/21387)

4)Sağlık kurulu raporu

5)Kursun bulunduğu yerde ikamet ettiğine veya işyerinin bulunduğuna dair belge,

6)2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesinin (e) bendine göre sabıka kaydının olmadığına dair cumhuriyet savcılığından alınan belge.

Adaylar kaydoldukları dönem sonuna kadar cumhuriyet savcılığından alınan belge ile sağlık kurulu raporunu kurs müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bu süre icinde söz konusu belgeleri kurs müdürlüğüne vermeyenler sınavlara alınmazlar.(97/22961)

b)Yabancı uyruklu adaylardan;

1)Pasaportun noter tasdikli Türkce tercümesi,

2)Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığını belgelendirmesi,

3)Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkce tercümesi,(92/21387)

4)Sağlık kurulu raporu,(97/22961)

5)Dört adet vesikalık fotoğraf,

istenir.(92/21387)

c)2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince, sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.(97/22961)

Müracaatların Kabulü

Madde 18-Aday, (EK-2) de belirtilen müracaat formunu doldurduktan sonra bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan belgeleri de ekleyerek ilgili kurs müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat formu ve ekleri incelendikten sonra adayın hangi sınıf kursa katılacağı belirtilerek (EK-3) deki "Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri" ne kaydı yapılır.(87/19361)

İKİNCİBÖLÜM
Kursa Devam ve Disiplin

Kursa Devam

Madde 19-Kursa kaydolanlar bu kursa devam etmek zorundadırlar.

Her ders icin ayrı olmak üzere toplam ders saat sayısının 1/5'i kadar devam etmeyenler ile ders süresinin 1/2'si kadar gec gelenler icin bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak, o dönemde veya bir sonraki dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda telafi programı uygulanır. Telafi programları icin kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.

Belirtilen sürelerden fazla devamsızlık yapanlar veya gec gelenler ile telafi derslerine devam etmeyenlerin kayıtları silinir.(90/20690)

Sınav Hakkı ve Kayıt Yenileme

Madde 20-Kurs ücretini ödedikleri halde herhangi bir sebeple kaydı silinenler, müteakip kursa, bir defaya mahsus olmak üzere ücret ödemeden devam edebilirler.

Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız dört dönem sınavlara girebilirler. Ancak, adaylar isterlerse, sadece başarısız oldukları derslere ücret ödemek kaydıyla devam edebilirler. Dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt-kabul işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.(87/19361)

Disiplin

Madde 21-Kursa gec kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler, yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlar aynı kurumun actığı o kurs merkezindeki motorlu taşıt sürücüleri kurslarına katılamazlar.(87/19361)

Madde 22-Kurstan herhangi bir sebeple ayrılanların evrakı istekleri halinde iade edilir.(87/19361)

DÖRDÜNCÜ KISIM
Kurslarda Eğitim-Öğretim ve Programlar

BİRİNCİBÖLÜM
Kurslarda Eğitim-Öğretim

Kurslarda Eğitim-Öğretim

Madde 23-Kurslarda eğitim-öğretim, teorik (Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım, Motor ve Arac Tekniği) ve direksiyon eğitimi olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimine başlanır.(92/21387)

Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik, ilkyardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler o ders veya derslerden eğitime tabi tutulmazlar. Ancak sınavlara girerler.

2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre icinde motorlu taşıt sürücüleri kuslarında trafik ve cevre bilgisi dersine devam ederler. Bunlara kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.(97/22961)

Dönemlerin eğitime başlaması ile grupların teşekkülünde uyulacak esaslar Bakanlıkca tesbit edilir.(92/21387)

Haftalık Ders Saati

Madde 24-Kurslardaki teorik dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır ve hafta icinde en az 15, en cok 20 saat, Cumartesi-Pazar günleri, günde en az 6, en cok 8 saat ders yapılır.(90/20690)

Direksiyon eğitimi, ders saat sayıları ayrı ayrı olmak üzere hafta ici veya hafta sonunda günde en az 2, en cok 4 saat yapılır.(97/22961)

Çalışma Saatleri:

Madde 25-Çalışma saatleri 8.00 ile 22.30 arasında, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tesbit edilir.(90/20690)

Ders Saatleri

Madde 26-Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi blok ders olarak yapılamaz.(97/22961 )

İKİNCİBÖLÜM
Programlar, Çalışma Planları ve Raporlar

Programın Hazırlanması

Madde 27-Resmi ve özel kurslarda sınıf ceşitlerine göre uyulacak öğretim programları Bakanlıkca hazırlanır.

Hazırlanacak programlarda, derslerin mahiyetine göre uygulanacak metod ve teknikler de belirlenir.(92/21387)

Çalışma Planları

Madde 28-Kurs calışmaları müfredat programları ve onaylı dönem planlarına uygun şekilde yapılır.

Bütün dersler icin ayrı olmak üzere müfredat programına uygun şekilde hazırlanan dönem planları milli eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra eğitime başlanır.

Telafi dersleri ile başka bir sınıftan sertifika almak üzere müracaat edenler icin de aynı işlem yapılır.

Dönem planlarına uygun şekilde hazırlanan günlük planlar, kurs müdürünün onayından sonra uygulanır.(90/20690)

BEŞİNCİKISIM
Kurs Personeli ile İlgili İş ve İşlemler

BİRİNCİBÖLÜM
Kurs Personelinin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kursta Görevli Personel

Madde 29-Kurslarda görevlendirilecek personel şunlardır:

a)Kurs müdürü

b)Kurs müdür yardımcısı (isteğe bağlı)

c)Öğreticiler

d)Teknisyen (isteğe bağlı)

e)Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu

f)Diğer personel (97/22961)

Özel Kurslarda Görevlendirme

Madde 30-Özel kurslarda görevlendirilecek personele calışma izni verilmesinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili madde hükümlerine göre hareket edilir.(94/21847)

Resmi Kurslarda Görevlendirme

Madde 31-Resmi kurslardaki personelin tayini ve görevlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.(87/19361)

Özel Kurs Yöneticilerinin Nitelikleri

Madde 32-Özel kurslarda görevlendirilen yöneticilerde aşağıda belirtilen nitelikler aranır.

a)Genel müdür olmak icin yüksek okul mezunu olmak, kamu veya özel sektörde en az iki yıl üst yöneticilik görevlerinde bulunmak,

b)Kurs müdürü veya müdür yardımcısı olmak icin yüksek okul mezunu olmak ve kursta öğretmenlik yapma niteliğini taşımak veya yüksek okul mezunu olup kamu veya özel sektörde en az iki yıl yöneticilik yapmış bulunmak,(90/21690)

Kurs Öğreticilerinde Aranacak Şartlar

Madde 33-Kurs öğreticilerinin tayin edilmesinde tercih sırasına göre aşağıdaki şartlar aranır.

a)İlk yardım dersi öğreticileri icin;

1)Üniversitelerin Tıp, Dişhekimliği veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

2)Sağlık alanında yüksek öğrenim görmüş ve ilk yardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendiren sağlık elemanı olmak,

3)Sağlık Meslek Lisesi mezunu olup da herhangi bir yüksek okul mezunu olanlardan ilkyardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendirmek,

b)Trafik ve cevre bilgisi dersi öğreticileri icin:

En az bir yıllık B,C,D veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

1)Yüksek öğrenim görmüş ve trafik mevzuatı ve kurallarının uygulanması konusunda en az iki yıl süre ile fiilen calışmış olduğunu belgelendirmek, (92/21387)

2)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkca kabul edilmiş belgesi bulunmak, (97/22961)

c)Motor ve Arac Tekniği bilgisi Dersi öğreticileri icin:

I)A1,A2,B,C,D,E sınıfları sertifikası icin;

1)Teknik öğretmen (Motor bölümü)

2)Makine Mühendisi

3)Makine veya motor teknikeri

4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu

5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları proğramına denk bir yüksekokul mezunu,

olmak.

II)F,G sınıfı sertifikası icin

1)Teknik öğretmen (Motor bölümü)

2)Makine Mühendisi

3)Makine veya motor teknikeri

4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu

5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları programına denk bir yüksekokul mezunu,

6)Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş ziraat mühendisi,

7) Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş Ziraat Teknik Lisesi ve Makine ağırlıklı Ziraat Meslek Lisesi mezunu,

8)Ziraat Meslek Lisesi mezunu olup en az 6 aylık makine kursu görmüş ve sertifika almış,

olmak.

d)Direksiyon eğitimi dersi öğreticileri icin:

1)En az lise mezunu olmak,

2)Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üc yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,(92/21387)

3)Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya milli eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkca kabul edilmiş belgesi bulunmak,(97/22961)

e)H sınıfından işitme ve konuşma engelliler icin görevlendirilecek uzmanlar:

1)Yüksekokul mezunu olmak,

2)İşitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında uzman olduğunu belgelemek,

f)Türkce bilmeyen yabancı uyruklular icin görevlendirilecek tercümanlar;

Tercümanlık yapabileceğine dair bir belgesi bulunmak. (92/21387)

Kurs Müdürünün Görevleri

Madde 34-Kurs müdürünün başlıca görevleri şunlardır:

a)Eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini, ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek.

b)Öğreticilerin günlük, haftalık ve dönem planlarının hazırlanmasını incelenmesini, derslerin ve uygulamaların bu planlar doğrultusundan yapılmasını sağlamak.

c)Derslerin verimini arttırıcı tedbirleri almak, her türlü eğitim arac ve gerecini temin etmek.

d)Kaldırıldı.(92/21387)

e)Kurs sertifikalarını usulüne uygun olarak düzenleyip, onaylanmak üzere ilgili milli eğitim müdürlüğüne göndermek.

f)Kursta görevli personelin stajyerlik, gizli teskiye işlemlerini yürütmek.

g)Kursun düzenli işleyişini sağlamak.

h)Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (87/19361)

Kurs müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 35-Kurs müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a)Kursiyerlerin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, devam-devamsızlık işleri ile bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun düzenlemek ve saklamasını sağlamak.

b)Kurs personelinin devam-devamsızlık işlerini bunlarla ilgili defter ve kayıtlarını tutmak.

c)Kurs faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinde müdüre yardımcısı olmak.

d)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı hizmetin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.(87/19361)

Öğreticilerin görevleri

Madde 36-Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır:

a)Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait uygulamaları yaptırmak.

b)Dersin günlük, haftalık ve dönem planlarını hazırlamak, zamanında derslere girme ve calışmalarını ilgili deftere yazarak imzalamak.

c)Görevlendirildiği komisyonlarda görev yapmak.

d)Kursun yönetim işlerinde idareye yardımcı olmak. (87/19361)

Özel Kurslarda Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler

Madde 37-Özel kurslarda görev alacak elemanlardan aşağıdaki belgeler istenir.

a)Teklif formu (EK-4),

b)Sözleşme (EK-5),

c)Öğrenim belgesi veya tasdikli örneği,

d)Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak yazı,

e)Görevini yapmasına engel bedeni veya ruhi rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek Tabip raporu),

Direksiyon eğitimi dersi öğreticilerinden ayrıca sürücü belgesi aslı veya tasdikli örneği de istenir.(87/19361)

İKİNCİBÖLÜM
Tayin, Nakil, Stajyerlik, Tezkiye

Hizmetici Eğitim

Tayin, Nakil, Stajyerlik ve Tezkiye

Madde 38-Kurs personelinin tayin, nakil, stajyerlik ve tezkiye işlemleri, bünyesinde faaliyet gösterdikleri kurumların bu konudaki mevzuat hükümlerine göre yapılır.(87/19361)

Özel Kurslarda Sözleşme

Madde 39-Özel kurslarda sözleşmeler, Bakanlıkca hazırlanan iş sözleşmesi formu esas alınmak üzere yapılır. (EK-5)

Sözleşmelerde görevin ceşidi, süresi, ders saati sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleri ile zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir.

Sözleşmeler aylık ücret esasına göre yapıldığı takdirde, bu ücret karşılığı okutulacak haftalık ders saati sayısı, dengi resmi kurum öğretmenlerinin maaşları karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısını gecemez. Kursun yönetici ve öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bununla ilgili ders ve ücret cizelgelerinde yapılan değişikliklere dair yeni sözleşmeler Bakanlığa gönderilir.(87/19361)

Sözleşmede Özel Şartlar ve Hükümler

Madde 40-Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme fomuna, isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.(87/19361)

Valilikce Düzenlenecek Hizmetici Eğitimi

Madde 41-Kurslarda görevli öğreticiler icin milli eğitim müdürlüklerince her yıl en az bir defa olmak üzere hizmetici eğitimi semineri düzenlenir.

Trafik ve cevre bilgisi ile direksiyon eğitimi öğreticisi olmak isteyenler icin il milli eğitim müdürlüklerince kurs düzenlenir. Bu kurslarda ihtiyac duyulması halinde yüksek öğrenimli trafik zabıtası görevlilerinden de faydalanılabilir. Bu kurslarda uygulanacak esaslar Bakanlıkca tesbit edilir.(97/22961)

Bakanlıkca Düzenlenecek Hizmetici Eğitimi

Madde 42-Halk eğitim hizmetini yürüten milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, kurs müdür ve müdür yardımcıları, kursta görevli kadrolu öğreticiler icin her yıl Bakanlıkca hizmetici eğitimi semineri düzenlenebilir. Düzenlenecek seminere özel kurslardan da yeteri kadar eleman cağrılır. Bu

elemanların iaşe ve ibateleri kurumlarınca karşılanır. (87/19361)

ALTINCI KISIM
Sertifika Sınavlarının Esas ve Usulleri

BİRİNCİBÖLÜM
Sınavlara Ait Hükümler

Sınavlar

Madde 43-Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tesbit etmek üzere sınav yapılır. sınavlarda başarı gösterenlere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. (EK-6)

sınavlar Aşağıda Belirtildiği Şekilde Yapılır:

a)Büyük şehir statüsündeki illerde ilceler; büyük şehir statüsünde olmayan illerde, il; ilcelerde, ilce bazında "Sınav Yürütme Kurulu" kurulur.(90/20690)

b) Sınav yürütme kurulu;

1)Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; il milli eğitim müdürünün başkanlığında, iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü (Biri özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli),

2) İlcelerde; ilce milli eğitim müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü (Biri özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli),

olmak üzere üc kişiden meydana gelir.

İlce milli eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı, milli eğitim müdürlüğünce, orta öğretim kurumlarında görevli okul müdürlerinden secilerek tamamlanır.

Gerekli görülmesi durumunda, vali onayı ile yüksek okul mezunu ve asgari B sınıfı sürücü belgesi bulunan bir kamu görevlisi de kurul üyesi olarak görevlendirilebilir. (97/23155)

c)Sınav yürütme kurulu tarafından, sınavla ilgili işleri yürütecek birim kurulur.(90/20690)

d)Sınav yürütme kurulu tarafından; Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Arac Tekniği ile direksiyon Eğitimi Derslerinin sınavı icin "Sınav uygulama ve değerlendirme kurulları" kurulur.

e)Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Arac Tekniği Derslerinin sınavları Bakanlıkca hazırlanan soru veya soru kitapcıklarıyla test usulü ile yapılır.

Direksiyon eğitiminin sınavı, Direksiyon Sınavını Değerlendirme formuna (EK-7) (EK-7/a) göre yapılır.(92/21387)

f)Sürücü kurslarında görevli idareci ve öğretmenler sınav kurullarında görevlendirilemez,(90/20690)

g)Kurulların calışmaları ile sınavlara ait iş ve işlemler Bakanlıkca tesbit edilir. Gerekli görüldüğünde sınavlar, Bakanlıkca belirlenecek esaslara göre merkezi sistemle de yapılabilir.(2003/24986)

Madde 44-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 45-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 46-Kaldırıldı.(90/20690)

Kursiyerleri Nakli

Madde 47-Kursiyerlerin bir kurstan diğer bir kursa nakli yapılamaz.(87/19361)

Madde 48-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 49-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 50-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 51-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 52-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 53-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 54-Kaldırıldı.(90/20690)

Madde 55-Kaldırıldı.(90/20690)

İKİNCİBÖLÜM
Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

Sertifikaların Düzenlenmesi Esasları

Madde 56-Sertifika düzenlenirken;(87/19361)

a)Sertifikalardaki tüm bilgiller tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır.(97/22961)

Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tesbit edilir.

b)Sertifikalar, sicil defterine (EK-12) kaydedilerek sicil numarası verilir. Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.

c)Sertifika alanlara ayrıca motorlu taşıt sürücüsü sertifikası sicil kartı (EK-13) tanzim edilerek soyadı esasına göre tasnif edilir. (87/19361)

Sertifikaların Verilmesi

Madde 57-Yapılan sınavlar sonunda başarılı olanlara örneğine uygun (EK-6) sertifika verilir.(11.4.97/22961)

Başka Bir Sınıf Sertifikası Alma

Madde 58-Sürücü belgesi sahibi olanlardan, diğer bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri:

Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak icin müracaat edilebilir.

a)A1, A2 ve G sınıfı sürücü belgesi olanlardan, başka bir sınıf sertifika almak isteyenler; almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi ile motor ve arac tekniği dersinin tamamına ve 15 saat trafik ve cevre bilgisi dersine devam ederler.

b)B,C,D,E,F,G sınıfı sürücü belgesi olanlardan A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; sınıfın, motor ve arac tekniği bilgisi dersi ile direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.(92/21387)

F sınıfı sürücü belgesi olanlardan B, C, D veya E sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri setifika sınıfının farklı derslerine devam ederler. (97/22961)

c)B sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C,D,E sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait 5 saat motor ve arac tekniği bilgisi dersi ile 15 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.

d)C sürücü belgesi olanların, D veya E sınıfı sertifika; D sınıfı sürücü belgesi olanların ise, E sınıfı sertifika almak istemeleri halinde; 15 saat direksiyon eğitimi dersine devam etmeleri gerekir.

e)A1,A2,B,C,D,E,F sınıfı sürücü belgesi sahibi olup da şartları uygun olanların G sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri halinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar.

6085 sayılı Kanun hükümlerine göre şoför ehliyetnamesi sahibi olanlar icin de bu hükümlere göre işlem yapılır.

f)(a),(b),(c),(d)'de belirtilen süreler sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir. Özel kurslardaki kursiyerler ilan edilmiş olan ücrete uygun şekilde gördükleri ders sayısı kadar ücreti kuruma öderler.(92/21387)

Zayi Edilen ve Yıpranan Sertifikaların Değiştirilmesi

Madde 59-Zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekceyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair bir belge verilir.(87/19361)

YEDİNCİKISIM
Bütce, Bina, Arsa, Arac-Gerec ve Ayniyat İşleri


BİRİNCİBÖLÜM
Bina ve Harcamalar

Özel Kurs Binasında Bulunacak Bölümler

Madde 60-Özel kurs binalarında "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde belirtilen bölümler bulunur.(87/19361)

Direksiyon Eğitim Alanı

Madde 61-Direksiyon eğitimi alanının C,D,E sınıfı kursları icin en az 100x100 metre, diğer sınıf kurslar icin en az 50x100 metre ebadında olacaktır. Sahanın karayolu yapısına uygun, ışıklandırılmış, işaretlenmiş, kavşak, dönel kavşak, sistemi ile karayolu yapısındaki diğer şekillere uygun ve her türlü iklim şartlarında eğitim yapılmasına elverişli ve yeterli olması gereklidir.

A1, A2 sınıfı kurslarının direksiyon eğitimi icin de slalom, dönüş ve hız calışmaları yapabilecek şekilde düzenleme yapılır.

Direksiyon eğitim alanı kurs binası ile bir arada olabileceği gibi ayrı yerde de olabilir. Kurs binasından ayrı yerde bulunan direksiyon eğitim alanlarında, özellikleri Bakanlıkca tesbit edilen sosyal hizmet ve dinlenme tesisleri kurulur.(92/21387)

Harcamalar

Madde 62-Kurslarda yapılacak harcamalar, kursu acan kurumun bütcesinden ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.(87/19361)

 

İKİNCİBÖLÜM
Arac-Gerec ve Ayniyat İşleri

Arac ve Gerec Temini ve Kullanımı

Madde 63-Kamu kurum ve kuruluşlarınca acılan kurslarda arac-gerec ve demirbaş eşyanın temini kullanılması ve devir teslimi ile ilgili iş ve işlemler ayniyat yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. (87/19361)

Trafik ve Çevre Bilgisi dersliği ve İlkyardım Dersliğinde Bulunması Gereken Eğitim Arac ve Gerecleri

Madde 64-Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliğinde; kursiyerlerin trafik mevzuatı ve kuralları ile cevre konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yeterli sayıda ve nitelikte eğitim arac ve gerecleri bulundurulur. (EK:10)

İlkyardım dersliğinde; kursiyerlerin ilkyardım konularında yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yeterli sayıda ve nitelikte eğitim arac ve gerecleri bulundurulur. (EK:11) (92/21387)

Motor ve Arac Tekniği Dersliğinde Bulunması Gereken Eğitim Arac ve Gerecleri

Madde 65-Motor ve arac tekniğini dersliğinde motorlu bir aracın bütün donanımlarını kapsayacak ve kursiyerlerin motor tekniği konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak makine techizatı bulundurulur. (EK:15)(87/19361)

Direksiyon Eğitimi İcin Bulundurulması Gereken Taşıtlar

Madde 66-Direksiyon eğitim ve öğretimi icin, kurs veya kurucu adına kayıtlı bulunan araclar ve kurs kontenjanı da dikkate alınarak kursiyer sayısı, öğretime başlama izni icin tanzim edilen nihai rapora göre tesbit edilir.

Direksiyon eğitimi icin kullanılan araclar cift frenli, cift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda bulundurulur. (A1-A2,F,G ve H sınıfı haric) (92/21387)

Ders Arac-Gerec ve Taşıtların Yeterliliği

Madde 67-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acılacak olan motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kapasitesi dikkate alınmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 64 üncü, 65 inci ve 66 ncı maddelerinde gösterilen ders arac-gerec ve taşıtların öngörülen sayı ve niteliklere uygunluğu emniyet, karayolları ve milli eğitim müdürlüklerinin temsilcileri ile ilgili kuruluş temsilcisinden meydana gelen heyet tarafından yerinde yapılacak inceleme neticesi düzenlenecek raporla belirlenir.(87/19361)

SEKİZİNCİKISIM
Tutulması Gereken Defterler, Cetveller, Dosyalar Bunların
Kullanılması ve Saklanması


BİRİNCİBÖLÜM
Tutulması Gereken Defterler, Cetveller ve Dosyalar

Kurslarda tutulacak Evrak

Madde 68-Kurslarda, Bakanlıkca tespit edilmiş olan ekteki belgeler kullanılır. (EK:1, EK:2, EK:3, EK:4, EK:5, EK:6, EK:7, EK:7/a, EK:8, EK:9) (97/23155)

Defter, dosya ve cetvellerin kullanılması ve saklanması

Madde 69-Defterlerin sayfaları numaralanır, her sayfa kurumun mührü ile mühürlenir; sayfa adedi defterin son sayfasına yazılır ve onaylanır.

Defterler, dosyalar ve cetveller kilit altında bulundurulur ve denetleme yetkisi olanlar ile müdür, müdür yardımcısı ve sayım komisyonlarından başkasına gösterilemez. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

Tutulan defterler Bakanlıktan izin alınmadıkca değiştirilemez. Değiştirilen eski defterler, cetvelller ve dosyalar arşivde saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.(87/19361)

DOKUZUNCU KISIM
Diğer Hükümler

BİRİNCİBÖLÜM
Çeşitli Hükümler


Madde 70-Kurslarda ceşitli amaclarla toplanacak komisyonlar, calışmalarını ders saatleri dışında yaparlar.(87/19361)

Madde 71-Kurslarda iş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilkyardım ve güvenlik tedbirleri alınır ve bunların ilgililerce eksiksiz ve sürekli şekilde uygulanması sağlanır.(87/19361)

Madde 72-Kursiyerlerin kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir. Kursiyerler bu yönden yönetici ve öğretmenler tarafından denetlenir.(87/19361)

Madde 73-Özel kursların binaları ancak kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim amacıyla kullanılabilir.(87/19361)

Madde 74-Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından acılan kurslarla özel kurslar, Bakanlığın gözetim ve denetimi altındadır.(87/19361)

Madde 75-Özel kurslarda ücretler, "Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tesbit ve Tahsiline Ait Yönetmelik" hükümlerine göre tesbit edilir.

Madde 76-Kursu başarı ile bitirerek sertifika alanlar, bu sertifikalarını kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil şubelerinde, kurs mahallinde trafik tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilcedeki trafik tescil kuruluşunda, sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirmedikce karayolunda arac kullanamazlar. (92/21387)

Madde 77-Özel kurslarda, kurum acma, kuruculuk, mali teminat, en az ödenmiş sermaye şartı ve kursun işleyişi ile ilgili olup bu yönetmelikte bulunmayan diğer hususlarda "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır.(87/19361)

Madde 78-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.(87/19361)

 

İKİNCİBÖLÜM
Gecici Hükümler


Gecici Madde 1-Bu Yönetmelik yürürlüğe girmesinden önce, mevcut motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görev alan ve halen görevde bulunan uzman, öğreticilerin özlük hakları saklıdır. (92/21387)

Gecici Madde 2- Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin (b) bendinin (2) no'lu alt bendi hükmü gereğince, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü sertifikası alacak olanlarda aranan, en az ortaokul veya sekiz yıllık ilköğretimi bitirmiş olma şartı, 31.12.1999 tarihine kadar aranmaz. Adayların ilkokul mezunu olmaları yeterli sayılır. (97/23155)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 79-Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.(87/19361)

Yürütme

Madde 80-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.(87/19361)

9 Kasım 1990 tarih ve 20690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "3/2/1987 Gün ve 19361 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,Bazı Maddelerinin Yürürlükten kaldırılması ve Ek Bir Madde ile Gecici Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik"le getirilen yeni hükümler.

Madde 13-Yönetmeliğin 44,45,46,48,49,50,51,52,53,54 ve 55 inci maddeleri ile ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.(90/20690)

Madde 14-Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

Ek Madde 1-İcişleri Bakanlığı motorlu taşıt sürücüleri kursları ile ilgili olarak her yıl en az bir defa görüşlerini Bakanlığa bildirir. (90/20690)

Madde 15-Yönetmeliğe aşağıdaki gecici madde ilave edilmiştir.

Gecici madde 2-Bu Yönetmelikte belirtilen imtihan sistemine gecinceye kadar, kurs imtihanları önceki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (90/20690)

26 Ekim 1992 tarih ve 21387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik"le getirilen yeni hükümler.

Madde 13-Yönetmeliğin 4 üncü madesindeki "Genel Müdürlük" tanımı, 34 üncü maddesinin (d) bendi ile EK:13, Ek:14 ve Ek:15 yürürlükten kaldırılmış, bu Yönetmelik ekindeki EK:10, EK:11 ve Ek:12 yeniden düzenlenmiştir. (92/21387)

Gecici Madde 1-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, mevcut motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görev alan ve halen görevde bulunan uzman, öğreticilerin özlük hakları saklıdır. (92/21387)

Gecici Madde 2-Bu Yönetmelikte belirtilmiş olan dersler ile ders saat sayıları icin Bakanlıkca müfredat programları hazırlanıncaya kadar, kurslardaki dersler ve ders saati sayıları 3.2.1987 tarih ve 19361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.(92/21387)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ    EKLER İÇİN TIKLAYINIZ Adobe Reader

 

 

 

 

        Tavsiye Et

Yorum Yazın:
  İsim (Zorunlu)
  E-mail Adresi (Zorunlu/Görünmez)
  
:Ü :) :D :O :P ;) :-# 8-| :( :S :$ :-| :@ 8o| :'( :Z :Ğ :A
 karakter kaldı. Yorum'a cevap eklendiğinde bilgi istiyorum.


Facebook İle Yorum Yazın:
Resim Slider
Etiketler
çıkmış sorular  elit mtsk   elit ehliyet  motor dersi sunumu  sürücü forumu  eğitek sınav yerleri  b e   ehliyet sınavları  horoz sürücü kursu  mtsas  bornova elit  göz testi  motor dersini izle  ehliyet sınav soruları  ehliyet sınavı  maliye harç   ehliyet kursu  ehliyet sonuçları  ehliyet takvimi  dizel chip tuning  çıkmış ehliyet soruları   akü takviyesi  silindir  motor sınavı  trafik resmi  20 ekim  ulubey kursu  park etme  keyif verici madde  ehlıyet sonuçları  e ehliyeti  ebd nedir  12 mayıs 2012 cumartesi direksiyon sınavı  abs fren sistemleri  anti schlupf regelung  madde tesiri  gerekli belgeler  hizmete  asr nedir  motor parçaları  20 ekim 2012  alkolun etkileri  ağır  motor arızaları  karbüratör sistemi  17 eylül direksiyon sınav sonuçları  sinav sonuclari  sinav  iletiþimi  16 nisan  benzin pompası  araç motorlarında bakım  otomobilin çalışmama nedenleri  çocukar  mtsk  2008  çıkmış  ilkokul mezunlarına ehliyet  ehliyet dosyası  kampanya  ideal rölanti devri  silindirli  tescil  birlik  hepsi anti schlupf regelung  lastik  trafik harcı  karbüratör  deneme2  motorun  motor sorunları  park ustası  araba modifiye  15664215370  kaygan  karizmatik  sınav harç  bilgilerin  g sınıfı  motosiklet harcı  10 aralık  2011 ehliyet sınavı  mutlu  b sınıf   dıreksıyon  ıleri  mtsk kaydı  şubat sonucu  benzin türleri  giriş  ışte  motor  geçiş kuralları  16 nisan b sınıfı ehliyet soruları  sorucevabı  otomobilin soğuk havada çalışmaması  sigara  selamlı   maliye ücreti  2013 sınav takvimi 
 
 •  Yorum Ekle  Diğer Etkinlikler
   2015 ehliyet sınav tarihleri
  Tarih:
  01 Ocak 2015 - 11:00 ile
  31 Kasım 2015 - 12:30 arası.
  Yer (Adres):
  MTSAS-1: 10 Ocak 2015 MTSAS-2: 21 Mart 2015 MTSAS-3: 27 Haziran 2015 MTSAS-4: 22 Ağustos 2015 MTSAS-5: 10 Ekim 2015 MTSAS-6: 12 Aralık 2015
  Haritaya Bak
  Telefon:
  0276 223 0055
  92 gün 3 saat 48 dakika sonra...
  Dışarı Aktar 0 Beğendim  Beğenmedim 0
Atatürk Köşesi
Atatürk Köşesi
 
2008 Mtsas Sınav Kılavuzu
07.10.2011 - 20:29
2007 Mtsas Sınav Kılavuzu
07.10.2011 - 20:28
2006 Mtsas Sınav Kılavuzu
07.10.2011 - 20:26
Mtsas Kılavuzu
07.10.2011 - 20:25
Emniyetlistesi
07.10.2011 - 20:18
 Tüm Sınav Sonuçları 

UŞAK'TA SÜRÜCÜ ADAYI EĞİTİMİNDE KALİTENİN TEK ADRESİ

ELİT EGE SÜRÜCÜ KURSLARI

0276 223 00 55 -- 224 34 66 -- 716 10 01
 | Ehliyet Deneme Sınavı |  Ehliyet Soru Bankası |  Çıkmış Sorular |  G Sınıfı Sürücü Belgesi |  E Sınıfı Sürücü Belgesi |  B Sınıfı Sürücü Belgesi |  Özel Direksiyon Dersi | 
 |  Atatürk Köşesi |  Trafik İşaretleri |  Trafik Bilgisi |  Motor Bilgisi |  İlkyardım Bilgisi |  Araç(Trafik)Tescil İşlemleri |  Sürücü Belgesi İşlemleri |  Sınavla İlgili | 
 |  2010 Sınav Takvimi |  Defter |  Motor Testi |  Trafik Testi |  İlkyardım Testi |  A2 Fark Testi |  Motor Konu Tarama Testi |  Çıkmış Ehliyet Sınavı Testi | 
| Puan Hesabı |  Türkiye Sürücü Kursları |  Src Belgesi |  Arşiv |  Ehliyet Sınıfları ve Şartları |  Trafik Resimleri |  Trafik Fıkraları |  Trafik Şiirleri |  Trafik Sözleri | 
| 2004 Soruları |  2005 MTSAS Soruları |  2006 sürücü sınavı soruları |  2007 Ehliyet Soruları |  2008 Ehliyet Soruları |  2009 Ehliyet Soruları |  2010 Ehliyet Soruları | 
 |  2011 Ehliyet Soruları |  Faydalı Bilgiler |  Ders Sunumları |  Defter |  Onur Köşesi | 
Copyright ©2008-2013 Elit Sürücü Kursu - UŞAK
Sayfa yüklemesi 3.285 saniye'de gerçekleşti.
Site Haritası | Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | İletişim
Design by Elit Sürücü Kursu - UŞAK
Sistem Version: 3.5.1 - SP: 1.0.4
Bu site en iyi 1024x768 px. çözünürlükte görüntülenir